โรงเรียนวัดโดน

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน

การทำบล็อก เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เหมาะสำหรับครูใช้ในการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ใช้ ICT  ประโยชน์  แต่ในเชิงการบริหารใช้เพื่อการบริหารจัดการแต่ถ้าผู้บริหารโรงเรียนใหญ่ๆ
คงไม่มีเวลาในการทำ

ข้อดี
1.  สะดวกในการใช้งาน  มีความหลากหลาย  นำเสนอได้ทั้งfile ภาพ
      file  text และ file video sound etc, 


2.  สร้างง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แสดงความคิดเห็นได้
3.  ประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เสนอข่าวสารของโรงเรียน
4.  ส่งเสริมความริเริ่มสร้างสรรค์
5.  สร้างเครือข่ายร่วมกัน
 
ข้อด้อย 
1. ข้อความอาจผิด  เนื่องจากไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่
2. อิสระในการนำเสนอ อาจโพสต์เรื่องที่ไม่เหมาะสม
 3. คัดลอกง่าย  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น