โรงเรียนวัดโดน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง


นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโดน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราชเขต ๑
การศึกษา ปริญญาโท  (ภาษาอังกฤษ)

ปรัชญา   สิ่งธรรมดาคือสิ่งพิเศษ...

"ปาฏิหารย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบินบนอากาศ
แต่ปาฏิหารย์ คือ การเดินบนผืนดินและ

มีความสุขในทุกย่างก้าว"


ชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่อง "ธรรมดา" เช่น ตื่นมา อาบน้ำ แปรงฟัน
ขับรถไปทำงาน กินอาหารเที่ยงกับเพื่อนในที่เดิมๆ ตอนเย็นกลับมา
ก็เห็นหน้าภรรยาหรือสามีคนเดิมๆ ใส่ชุดธรรมดาๆ หน้าตาเราหรือก็ธรรมดาๆ
... เราส่วนใหญ่แล้ว ก็เป็นคนธรรมดาๆ มีชีวิตธรรมดาๆ กันทั้งนั้น......
                 คติ     If you can dream it, you can do it .

            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น